+358 10 75501 info@kraftmek.com

Kraftmek, 50-vuotias nuorukainen

Nykyinen Kraftmek Oy:nä tunnettu yritys perustettiin 11.5.1973, ja sai tuolloin nimekseen Laakeripalvelu. Toiminta alkoi Aleksis Kiven kadulla 11.6. SKF-laakereiden jakelijana. Alkuperäinen nimi kuvasi hyvin silloista toimintaa; laakereita ja palvelua. Telko-Starckjohanin ostettua Laakeripalvelun vuonna 1990, mukaan tuli ostajan myötä myös voimansiirtotuotteita ja niiden osaajia.

Vuonna 1998 Laakeripalvelun omistajuus siirtyi Bergman & Bevingille, joka vuonna 2001 jakautui kolmeen osaan. Yhdestä näistä tuli Addtech, nykyinen omistajamme. Uusi kansainvälisempi nimi Kraftmek Oy otettiin käyttöön 1999.

50 vuoden aikana maailma kehittynyt melkoisesti, ja meidänkin toimintaympäristömme on muuttunut sen mukana. Matkan varrelle mahtuu useita lasku- ja nousukausia, joista toki mieluummin muistelemme niitä nousuja. Historiaamme mahtuu myös useita eri toimipisteitä Helsingissä, Espoossa ja nykyään Vantaalla. Pitkän historiansa aikana Kraftmek on työllistänyt kymmeniä ammattilaisia, vaikka vaihtuvuus viime vuosina onkin ollut hyvin pientä.

Viimeaikaisista menestystarinoista merkittävin on Oy Hydro-Material Ab:n ostaminen vuonna 2021 ja liittäminen osaksi Kraftmekia 2022. Fuusio toi mukanaan paitsi merkittävän määrän hydrauliikkatuotteita ja -osaamista, myös monta uutta huipputyyppiä joukkoomme.

Perustamisestamme lähtien olemme pyrkineet olemaan luotettava yhteistyökumppani sekä asiakkaillemme että kansainvälisille toimittajillemme. Haluaisinkin lausua kaikille heille kiitokset tästä matkasta, joka on toivottavasti vasta alussa.

Kraftmekin työntekijät ovat tärkein voimavaramme. He tekevät arjen keskellä taikojaan ja tekemisellään mahdollistavat kehityksemme ja menestyksemme. Iso kiitos kaikille työntekijöillemme, nykyisille ja myös entisille.

Onnea Kraftmek, 50-vuotias nuorukainen!

Ilpo Pinola

Toimitusjohtaja

Kraftmek, a 50-year-old youngster

The company, currently known as Kraftmek Oy was founded on May 11, 1973, and at that time was named Laakeripalvelu Oy. The operation started on Aleksis Kivi street on 11.6. as a distributor of SKF bearings. After Telko-Starckjohan bought Laakeripalvelu in 1990, the buyer brought in Power Transmission products and their experts.

In 1998, the ownership of Laakeripalvelu was transferred to Bergman & Beving, which in 2001 was divided into three parts. One of these became Addtech, our current owner. Our new, more international name Kraftmek Oy was introduced in 1999.

Over the course of 50 years, the world has developed quite a bit, and our operating environment has changed along with it. Along the way, there´s been several downs and ups, of which we prefer to remember the ups. Our history also includes several different offices in Helsinki, Espoo and today in Vantaa. During its long history, Kraftmek has employed dozens of professionals.

The most significant of the recent success stories is the purchase of Oy Hydro-Material Ab in 2021 and its merger into Kraftmek in 2022. The merger brought not only a significant number of hydraulic products and a lot of know-how, but also many new top persons to our team.

Since our founding, we have strived to be a reliable partner for both our customers and our international suppliers. I would like to say thank you to all of them for this journey, which hopefully is only the beginning.

Kraftmek’s employees are our most important asset. They do their magic every day, and by doing so, they enable our development and success. A big thank you to all our employees, current and also former ones.

Congratulations Kraftmek, 50 years old youngster!

Ilpo Pinola

Managing Director